Header
cz en
Skladba From The Future World
rozšiřuje dílo Antonína Dvořáka
pomocí umělé inteligence.
U jeho základu stojí sám mistr, který po sobě zanechal rozepsanou skicu. Tu jsme po více než 100 letech našli a nechali jsme ji za pomoci umělé inteligence s názvem AIVA dokončit. Na svět tak přichází zcela nová skladba o třech větách založená na motivech a vzorcích komponování světově uznávaného českého skladatele.
O projektu
zavřít
 
O projektu

Na počátku stálo nadšení pro hudbu Antonína Dvořáka, zájem o svět umělé inteligence, zvědavost a touha prověřit, jak ji lze kreativně využít a kam až sahají její současné možnosti. Později, pohlceni celým procesem tvorby, jsme k tomu přidali i ambici vytvořit dílo, které se bude posluchačům líbit a vzbudí v nich pozitivní emoce. Dílo, které skutečně ukáže přednosti i limity UI a pomůže nám najít odpověď na otázku, jaké místo v celém tomto procesu zaujímáme my – „Homo sapiens“. Antonín Dvořák po sobě zanechal více než čtyřicet nedokončených skladeb a neuskutečněných náčrtů. Jeden z nich – dvoustránkový fragment klavírní skladby v tónině e moll, který je uložen v Českém muzeu hudby – jsme se rozhodli 115 let po smrti Antonína Dvořáka dokončit. Jak se ovšem ukázalo, vše zdaleka neskončilo jen u tohoto fragmentu…

Ke spolupráci jsme přizvali tým AIVA Technologies a jeho systém umělé inteligence s názvem AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist). Jediné umělé inteligence na světě, které byl autorským svazem SACEM přiznán statut skladatele. Od roku 2016 zanalyzovala AIVA na 30 tisíc skladeb autorů od baroka až po 20. století. Na nich se naučila základům kompozice v oblasti klasické hudby. Systém jejích neuronových sítí tak dokáže velmi zdatně provázat melodii, harmonii, rytmus a tempo s emočními vzorci. Nejde tedy o pouhé kopírování toho, co již někdo napsal. Ale o využití vlastních kreativních nápadů. Naše zadání pro AIVA znělo nastudovat všech 115 dokončených opusů Antonína Dvořáka, zanalyzovat jeho kompoziční styl a na základě získaných algoritmů dokomponovat zmiňovaný fragment a vytvořit další dvě části třídílné skladby From the Future World ve stylu velkého mistra.

Dvořákovy opusy zaměstnaly AIVA na celý jeden měsíc. Poté vznikl notový záznam skladby ve verzi pro klavír v délce pěti minut, který byl později přepsán také pro smyčcový orchestr. Následně pak AIVA složila již rovnou pro smyčce další dvě věty, které již nedokončují žádnou z Dvořákových skic, ale jsou volnou kompozicí ve stylu „Antonín Dvořák“. Skladbu jsme nazvali příznačně From the Future World (Z budoucího světa). Chtěli jsme tím vyjádřit návaznost na slavnou Dvořákovu Symfonii č. 9 e moll „Z nového světa“, protože stejně tak jako Dvořákova „Devátá“, zrodila se i naše skladba ze silného okouzlení „novým“ a s touhou nezklamat očekávání. Za pomoci nejnovější technologie vzdáváme jejím prostřednictvím hold jedné z největších osobností nejen české, ale i světové hudby.

Jste zvědavi, jak se umělé inteligenci AIVA skladba povedla? Zajímá vás, co si o projektu myslí jeho tvůrci, umělci a další významné osobnosti? Chcete se propojit s tvůrčím týmem? Sledujte tyto webové stránky a nenechte si ujít živé provedení orchestrem PKF – Prague Philharmonia na festivalu Rock for People a v sezoně PKF 15. listopadu 2019 v Rudolfinu s jejím šéfdirigentem Emmanuelem Villaumem!

Kdo byl Antonín Dvořák

Narodil se v roce 1841 v malé obci Nelahozeves nedaleko Kralup nad Vltavou v rodině řezníka jako první z devíti dětí Anny a Františka Dvořákových. Automaticky se tak předpokládalo, že jednou převezme živnost po svém otci. Ten ho skutečně již od útlého věku zasvěcuje do tajů řeznického řemesla, a to zcela prakticky, nicméně na světlo se čím dál více dere Antonínův nezměrný hudební talent. Po přestěhování rodiny do Zlonic se dvanáctiletý Dvořák dostává pod dohled zlonického kantora a multiinstrumentalisty Antonína Liehmanna. Vedle houslí ovládne hru na varhany i základy kompozice. V roce 1857 se jako šestnáctiletý stěhuje do Prahy, kde začíná studovat varhanickou školu. V osmnácti se stává violistou orchestru Karla Komzáka, kde působí téměř devět let. Mezi dirigenty, s nimiž orchestr pravidelně spolupracuje, figuruje další slavné jméno – Bedřich Smetana. Toto angažmá je pro Dvořáka určující. Seznamuje se zde nejen se soudobou českou hudbou, ale i se světovou operní literaturou díky účinkování v nově vzniklém Prozatímním divadle. Začíná skládat. A potkává se zde se svou celoživotní láskou a múzou Josefinou Čermákovou, s jejíž sestrou Annou se později ožení. Na svůj triumf a finanční nezávislost si však musí ještě několik let počkat. Až do roku 1875. Tehdy mu je přiznáno státní stipendium ve výši 400 zlatých ročně. Více než finanční podpora ale Dvořákovi pomáhá přízeň tehdy již slavného Johannese Brahmse, který byl členem komise. Na jeho přímluvu uzavírá mladý skladatel smlouvu s jedním z nejvýznamnějších německých nakladatelů, Fritzem Simrockem. Na svět přichází slavné Moravské dvojzpěvy a první řada Slovanských tanců, které vynesou Dvořákovi první mezinárodní úspěch. Šťastné období zkalí pouze velká rodinná tragédie. V rozmezí dvou let umřou Dvořákovi všechny tři děti. Se svým žalem se vyrovná po svém – vznikne jedno z jeho nejkrásnějších děl – Stabat mater. To mu paradoxně otevírá Dvořákovi definitivní cestu k jeho triumfu na mezinárodní scéně poté, co je provedeno v londýnské Royal Albert Hall. Své ženě Anně píše: „Milá ženuško! … Nevím, co bych Ti psal, jen tolik, že jsem nevýslovně šťasten, jakého uznání a obdivu se mi zde ze všech stran dostává. Sbohem Tvůj Antonín.“ Nastává šťastné období. Dvořák si buduje své letní sídlo ve Vysoké u Příbrami, kde během dalších dvaceti let vznikne několik autorových nejproslulejších skladeb. V roce 1891 dostává Dvořák nabídku stát se ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku s platem třicetkrát vyšším, než mu nabízí konzervatoř pražská. Po počátečním váhání odplouvá v roce 1892 za oceán, kde stráví s jednou přestávkou dva a půl roku. Zde píše svá asi nejproslulejší díla: Symfonii č. 9 e moll „Z nového světa“, Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“, cyklus osmi Humoresek, Biblické písně na texty z Davidovy Knihy žalmů a v závěru svého pobytu skicuje i svůj slavný Koncert pro violoncello h moll, jenž se stal samozřejmou součástí repertoáru všech světových violoncellistů. V závěru života se nechává inspirovat říší pohádek, bájí a lidové moudrosti. Vedle pohádkové opery Čert a Káča dokončuje svou jedinečnou Rusalku, jejíž premiéra v roce 1901 byla jedním z posledních skladatelových uměleckých triumfů. Umírá náhle 1. května roku 1904. Jak žil, tak i odešel z tohoto světa. Bez patosu, neokázale. Jeho poslední slova byla: „To se mi nějak točí hlava, půjdu si lehnout.“

video
Poslechněte si první část skladby From The Future World
Play Play2
příběh stále pokračuje
Article
PKF – Prague Philharmonia natáčí audio nahrávku From the Future World ve verzi pro smyčcový orchestr
Detail
Article
KlasikaPlus: O skladatelích s neuronovým srdcem

„Mám na pultě něco, co nesložila živá bytost. Chtě nechtě to člověka přinutí k chvilce filosofie a osobní etiky,“ říká klavírista Ivo Kahánek ve své zpovědi pro portál o klasické hudbě KlasikaPlus.cz.

Detail
Article
Mediář: Wunderman uvádí „novou skladbu Antonína Dvořáka“

Krásný text o tom, jak agentura Wunderman, Komerční banka a orchestr PKF – Prague Philharmonia vdechly společně život unikátnímu kulturnímu projektu, který propojuje dílo skladatele Antonína Dvořáka s umělou inteligencí.

Detail
Article
Brusel

V Bruselu zazněl „nový“ Antonín Dvořák

První část skladby AIVA/Antonín Dvořák: From the Future World op. 71 zazněla na slavnostní prezentaci Národní strategie České republiky, a to v rámci globálního eventu s názvem EU as a Leader in AI.

Event se konal pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR za přítomnosti eurokomisařky Věry Jourové a zúčastnila se ho celá řada významných hostů z řad zástupců zemí EU, dále pak velvyslanci COREPERU, velvyslanci, attaché a další osobnosti z oblasti telekomunikací, vědy a výzkumu.

„Na kulturní význam Antonína Dvořáka jsme, my Češi, velice pyšní a hrdě se hlásíme k jeho odkazu. Když jsme se dozvěděli, že tento unikátní projekt v oblasti umělé inteligence vznikl v České republice, oslovili jsme jeho realizátory s žádostí ukázat ho zde v Bruselu. Zároveň jsme potěšeni, že jsme touto cestou přispěli k jeho zviditelnění v evropském měřítku,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra z Ministerstva obchodu a průmyslu České republiky.

Detail
Article
MediaGuru: Wunderman s KB skládá hudbu za pomoci umělé inteligence

Zpravodajský web o médiích, marketingu a reklamě MediaGuru informuje o tom, že agentura Wunderman nechala dokomponovat ve spolupráci s umělou inteligencí AIVA nedokončenou Dvořákovu skladbu.

Detail
Article
Projekt odhalen! První prezentace From the Future World v rámci tiskové konference PKF – Prague Philharmonia k sezoně 2019/2020

Emmanuel Villaume, hudební ředitel a šéfdirigent PKF – Prague Philharmonia, popsal projekt jako vzrušující experiment, který před nás klade nové, zatím nevyřešené otázky. V čem je vlastně tvůrčí přesah člověka oproti umělé inteligenci? A jakou roli hraje interpret?

Detail
Article
Komerční banka jako inovativní sponzor umění

Na konferenci si vzal slovo i Michal Teubner, zástupce Komerční banky. Vysvětlil význam finanční instituce v inovativním projektu From The Future World: filozofií banky je podporovat českou kulturu a zároveň modernizovat své služby za pomoci nejnovějších technologií.

Detail
Article
Richard Stiebitz a Filip Humpl z Wundermanu na tiskové konferenci

Přijali jsme milé pozvání na tiskovou konferenci, kde jsme dostali příležitost poprvé veřejně mluvit o celém projektu, o jeho vzniku a o všech partnerských stranách, které se na něm podílejí. Po vyslechnutí našeho příběhu i první věty z nové skladby zazněl potlesk a bylo cítit zvědavost. Jak bude znít celá skladba v podání PKF – Prague Philharmonia?

Detail
Article
1. věta ze skladby From the Future World v podání klavíristy Ivo Kahánka

První větu, která cituje původní fragment Antonína Dvořáka, premiéroval přední český klavírista Ivo Kahánek. Pod jeho prsty poprvé ožilo dílo AIVA/Dvořák: From the Future World op. 71.

Detail
Article
Harmonie: PKF zahraje Dvořákovu skladbu složenou umělou inteligencí

První zmínka v médiích. V předvečer tiskové konference k nové sezoně PKF – Prague Philharmonia vychází první článek o projektu From the Future World v prestižním českém hudebním časopisu Harmonie.

celý článek
Article
Původní Dvořákova skica

Byl to vzrušující okamžik! Drželi jsme v rukou notový papír popsaný vlastní rukou mistra. Hudební motiv, který desetiletí odpočíval v depozitáři Českého muzea hudby. Podaří se nám vdechnout mu život?

Detail
Article
České muzeum hudby. Zde to celé začalo

Několik týdnů pátrání a dotazování. Jaké skladby Antonín Dvořák na sklonku života rozpracoval? Měl v plánu napsat další symfonii? Kde se nachází jeho dochované hudební skici? Na tyto a podobné otázky jsme hledali odpověď a nakonec jsme získali i to nejcennější – v archivu Českého muzea hudby na Malé Straně na nás čekal fragment nedokončené skladby pro klavír v tónině e moll.

Detail
zavřít
Article
Muzeum hudby, to je místo, kde to celé začalo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec nibh dolor, tincidunt vitae lacinia vel, tempor non purus. Quisque fermentum orci sit amet porttitor blandit. In pharetra vestibulum eros, quis euismod ante cursus in. Duis interdum rhoncus dui quis semper. Ut feugiat bibendum dui, sit amet sagittis lacus fermentum non. In mattis velit non lectus molestie, non vehicula tortor congue. Pellentesque at enim pulvinar, ultricies massa eu, tempus tellus.

Nadpis H2

Integer tincidunt nec est vel commodo. Vivamus nec tincidunt ex. Nunc bibendum pharetra justo ut laoreet. Nulla nec mauris risus. Vivamus nec tortor vitae leo venenatis eleifend. Morbi in commodo ante. Nullam accumsan tincidunt maximus.

zpět
Arrow
Arrow
Arrow
partneři projektu
Wunderman
Agentura Wunderman spojuje při vytváření konceptů kreativitu s daty.
Přečíst celý text
Agentura Wunderman spojuje při vytváření konceptů kreativitu s daty. Do svých kampaní zapojuje také umělou inteligenci, které se tentokrát rozhodla předložit uměleckou výzvu.
Komerční banka
Komerční banka jde s dobou a v rámci služeb pro své klienty využívá nejnovější technologie.
Přečíst celý text
Komerční banka jde s dobou a v rámci služeb pro své klienty využívá nejnovější technologie. Zároveň podporuje společenské hodnoty a zapojuje se svými aktivitami do kulturních projektů. I z toho důvodu se stává hrdým partnerem projektu „From the Future World“, který dokazuje, že umělá inteligence může být člověku nápomocna i při složitých úkolech.
PKF – Prague Philharmonia
Třebaže si PKF – Prague Philharmonia zakládá na klasice, nebojí se výzev a experimentů.
Přečíst celý text
Třebaže si PKF – Prague Philharmonia zakládá na klasice, nebojí se výzev a experimentů. Proto se zapojila i do projektu „From the Future World“, který spojuje vážnou hudbu s moderní technologií. Jako poctu Antonínu Dvořákovi předvede PKF – Prague Philharmonia dílo vytvořené umělou inteligencí na svém listopadovém koncertě pod vedením šéfdirigenta Emmanuela Villauma.
Arrow
Arrow
kontakty pro média
Richard Stiebitz
Wunderman
Michal Teubner
Komerční banka
Iva Nevoralová
PKF – Prague Philharmonia