logo Header
cz en

Nenechte si ujít
tuto událost

Online živé vysílání koncertu začíná zde za

dny
hodiny
minuty
sekundy
Připomenout začátek koncertu

Poslechněte si živý
přenos koncertu

Poslechněte si
záznam koncertu

Záznam koncertu
Světová premiéra
skladby složené
umělou inteligencí
Umělá inteligence AIVA navázala na motivy z díla Antonína Dvořáka a dokončila jednu z jeho hudebních skic. Vznikla tak skladba o třech větách, která nese na počest mistra název From The Future World (Z budoucího světa).


Arrow
Skladba From The Future World rozšiřuje dílo Antonína Dvořáka pomocí umělé inteligence.
U jeho základu stojí sám mistr, který po sobě zanechal rozepsanou skicu. Tu jsme po více než 100 letech našli a nechali jsme ji za pomoci umělé inteligence s názvem AIVA dokončit. Na svět tak přichází zcela nová skladba o třech větách založená na motivech a vzorcích komponování světově uznávaného českého skladatele.
zavřít
 
O projektu

Antonín Dvořák za svého života složil celou řadu hudebních děl. Zemřel však poměrně brzy a zůstaly po něm desítky nedokončených hudebních skic. A tak nás napadla smělá myšlenka: Co kdybychom využili umělou inteligenci a některý z fragmentů dokončili?

Pátrali jsme po vhodném hudebním motivu a našli jej v archivu Českého muzea hudby. Na pomoc jsme přizvali systém umělé inteligence pro komponování hudby od AIVA Technologies, který nastudoval pomocí strojového učení (machine learning) celé Dvořákovo dílo.

Po zhruba měsíci „virtuálního studia“ a týdnu výpočtů vznikl notový záznam skladby o délce cca 5 minut. Následně AIVA složila ještě další dvě věty, které jsou již svébytnou hudbou napsanou umělou inteligencí, ovšem s jasným úkolem využít kompozičních vzorců vyvozených ze studia díla Antonína Dvořáka. Vznikla tak skladba o třech větách, každá v délce cca 5 minut, kterou jsme nazvali „From the Future World" (Z budoucího světa). Stejně jako Dvořák psal svoji Devátou okouzlen a inspirován Novým světem a životem na novém kontinentu, tak i my s podobným očekáváním budoucího světa doplňujeme jeho dílo. Za pomoci nejnovější technologie tak skládáme hold tomuto velikánu české hudby.

Kdo byl
Antonín Dvořák

Narodil se v roce 1841 v malé obci Nelahozeves nedaleko Kralup nad Vltavou v rodině řezníka jako první z devíti dětí Anny a Františka Dvořákových. Automaticky se tak předpokládalo, že jednou převezme živnost po svém otci. Ten ho skutečně již od útlého věku zasvěcuje do tajů řeznického řemesla, a to zcela prakticky, nicméně na světlo se čím dál více dere Antonínův nezměrný hudební talent. Po přestěhování rodiny do Zlonic se dvanáctiletý Dvořák dostává pod dohled zlonického kantora a multiinstrumentalisty Antonína Liehmanna. Vedle houslí ovládne hru na varhany i základy kompozice. V roce 1857 se jako šestnáctiletý stěhuje do Prahy, kde začíná studovat varhanickou školu. V osmnácti se stává violistou orchestru Karla Komzáka, kde působí téměř devět let. Mezi dirigenty, s nimiž orchestr pravidelně spolupracuje, figuruje další slavné jméno – Bedřich Smetana. Toto angažmá je pro Dvořáka určující. Seznamuje se zde nejen se soudobou českou hudbou, ale i se světovou operní literaturou díky účinkování v nově vzniklém Prozatímním divadle. Začíná skládat. A potkává se zde se svou celoživotní láskou a múzou Josefinou Čermákovou, s jejíž sestrou Annou se později ožení. Na svůj triumf a finanční nezávislost si však musí ještě několik let počkat. Až do roku 1875. Tehdy mu je přiznáno státní stipendium ve výši 400 zlatých ročně. Více než finanční podpora ale Dvořákovi pomáhá přízeň tehdy již slavného Johannese Brahmse, který byl členem komise. Na jeho přímluvu uzavírá mladý skladatel smlouvu s jedním z nejvýznamnějších německých nakladatelů, Fritzem Simrockem. Na svět přichází slavné Moravské dvojzpěvy a první řada Slovanských tanců, které vynesou Dvořákovi první mezinárodní úspěch. Šťastné období zkalí pouze velká rodinná tragédie. V rozmezí dvou let umřou Dvořákovi všechny tři děti. Se svým žalem se vyrovná po svém – vznikne jedno z jeho nejkrásnějších děl – Stabat mater. To mu paradoxně otevírá Dvořákovi definitivní cestu k jeho triumfu na mezinárodní scéně poté, co je provedeno v londýnské Royal Albert Hall. Své ženě Anně píše: „Milá ženuško! … Nevím, co bych Ti psal, jen tolik, že jsem nevýslovně šťasten, jakého uznání a obdivu se mi zde ze všech stran dostává. Sbohem Tvůj Antonín.“ Nastává šťastné období. Dvořák si buduje své letní sídlo ve Vysoké u Příbrami, kde během dalších dvaceti let vznikne několik autorových nejproslulejších skladeb. V roce 1891 dostává Dvořák nabídku stát se ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku s platem třicetkrát vyšším, než mu nabízí konzervatoř pražská. Po počátečním váhání odplouvá v roce 1892 za oceán, kde stráví s jednou přestávkou dva a půl roku. Zde píše svá asi nejproslulejší díla: Symfonii č. 9 e moll „Z nového světa“, Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“, cyklus osmi Humoresek, Biblické písně na texty z Davidovy Knihy žalmů a v závěru svého pobytu skicuje i svůj slavný Koncert pro violoncello h moll, jenž se stal samozřejmou součástí repertoáru všech světových violoncellistů. V závěru života se nechává inspirovat říší pohádek, bájí a lidové moudrosti. Vedle pohádkové opery Čert a Káča dokončuje svou jedinečnou Rusalku, jejíž premiéra v roce 1901 byla jedním z posledních skladatelových uměleckých triumfů. Umírá náhle 1. května roku 1904. Jak žil, tak i odešel z tohoto světa. Bez patosu, neokázale. Jeho poslední slova byla: „To se mi nějak točí hlava, půjdu si lehnout.“

Zde to celé začalo
Article
České muzeum hudby. Zde to celé začalo

Několik týdnů pátrání a dotazování. Jaké skladby Antonín Dvořák na sklonku života rozpracoval? Měl v plánu napsat další symfonii? Kde se nachází jeho dochované hudební skici? Na tyto a podobné otázky jsme hledali odpověď a nakonec jsme získali i to nejcennější – v archivu Českého muzea hudby na Malé Straně na nás čekal fragment nedokončené skladby pro klavír v tónině e moll.

Celý článek
Article
Původní Dvořákova skica

Byl to vzrušující okamžik! Drželi jsme v rukou notový papír popsaný vlastní rukou mistra. Hudební motiv, který desetiletí odpočíval v depozitáři Českého muzea hudby. Podaří se nám vdechnout mu život?

Celý článek
Article
Harmonie: PKF zahraje Dvořákovu skladbu složenou umělou inteligencí

První zmínka v médiích. V předvečer tiskové konference k nové sezoně PKF – Prague Philharmonia vychází první článek o projektu From the Future World v prestižním českém hudebním časopisu Harmonie.

celý článek
Article
Richard Stiebitz a Filip Humpl z Wundermanu na tiskové konferenci

Přijali jsme milé pozvání na tiskovou konferenci, kde jsme dostali příležitost poprvé veřejně mluvit o celém projektu, o jeho vzniku a o všech partnerských stranách, které se na něm podílejí. Po vyslechnutí našeho příběhu i první věty z nové skladby zazněl potlesk a bylo cítit zvědavost. Jak bude znít celá skladba v podání PKF – Prague Philharmonia?

Celý článek
Article
Komerční banka jako inovativní sponzor umění

Na konferenci si vzal slovo i Michal Teubner, zástupce Komerční banky. Vysvětlil význam finanční instituce v inovativním projektu From The Future World: filozofií banky je podporovat českou kulturu a zároveň modernizovat své služby za pomoci nejnovějších technologií.

Celý článek
Article
Projekt odhalen! První prezentace From the Future World v rámci tiskové konference PKF – Prague Philharmonia k sezoně 2019/2020

Emmanuel Villaume, hudební ředitel a šéfdirigent PKF – Prague Philharmonia, popsal projekt jako vzrušující experiment, který před nás klade nové, zatím nevyřešené otázky. V čem je vlastně tvůrčí přesah člověka oproti umělé inteligenci? A jakou roli hraje interpret?

Celý článek
Article
MediaGuru: Wunderman s KB skládá hudbu za pomoci umělé inteligence

Zpravodajský web o médiích, marketingu a reklamě MediaGuru informuje o tom, že agentura Wunderman nechala dokomponovat ve spolupráci s umělou inteligencí AIVA nedokončenou Dvořákovu skladbu.

Celý článek
Article
1. věta ze skladby From the Future World v podání klavíristy Ivo Kahánka

První větu, která cituje původní fragment Antonína Dvořáka, premiéroval přední český klavírista Ivo Kahánek. Pod jeho prsty poprvé ožilo dílo AIVA/Dvořák: From the Future World op. 71.

Celý článek
Article
Brusel

V Bruselu zazněl „nový“ Antonín Dvořák

První část skladby AIVA/Antonín Dvořák: From the Future World op. 71 zazněla na slavnostní prezentaci Národní strategie České republiky, a to v rámci globálního eventu s názvem EU as a Leader in AI.

Event se konal pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR za přítomnosti eurokomisařky Věry Jourové a zúčastnila se ho celá řada významných hostů z řad zástupců zemí EU, dále pak velvyslanci COREPERU, velvyslanci, attaché a další osobnosti z oblasti telekomunikací, vědy a výzkumu.

„Na kulturní význam Antonína Dvořáka jsme, my Češi, velice pyšní a hrdě se hlásíme k jeho odkazu. Když jsme se dozvěděli, že tento unikátní projekt v oblasti umělé inteligence vznikl v České republice, oslovili jsme jeho realizátory s žádostí ukázat ho zde v Bruselu. Zároveň jsme potěšeni, že jsme touto cestou přispěli k jeho zviditelnění v evropském měřítku,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra z Ministerstva obchodu a průmyslu České republiky.

Celý článek
Article
Mediář: Wunderman uvádí „novou skladbu Antonína Dvořáka“

Krásný text o tom, jak agentura Wunderman, Komerční banka a orchestr PKF – Prague Philharmonia vdechly společně život unikátnímu kulturnímu projektu, který propojuje dílo skladatele Antonína Dvořáka s umělou inteligencí.

Celý článek
Article
KlasikaPlus: O skladatelích s neuronovým srdcem

„Mám na pultě něco, co nesložila živá bytost. Chtě nechtě to člověka přinutí k chvilce filosofie a osobní etiky,“ říká klavírista Ivo Kahánek ve své zpovědi pro portál o klasické hudbě KlasikaPlus.cz.

Celý článek
Article
PKF – Prague Philharmonia natáčí audio nahrávku From the Future World ve verzi pro smyčcový orchestr
Celý článek
Article
I Dvořákovi pravnuci uvítali náš počin.

Čtěte v příloze Hospodářských novin.

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Celý článek
Article
Projekt From the Future World v příloze Hospodářských novin!

Na celých dvou stranách se dočtete, jak celé dílo vznikalo, jaké stanovisko mají odborníci přes hudbu, finance i technologie na dílo stvořené umělou inteligencí.

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Celý článek
Article
Jsme na Wikipedii!

Víte, jak poznáte, že jste se skutečně zapsali do dějin? Když o vás napíšou na Wikipedii! Proto máme radost, že se náš futuristický projekt objevil v hesle, které je věnované Antonínu Dvořákovi.
Když si ho otevřete, scrollujte až dolů k „Posmrtným připomínkám“.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Dvořák#Posmrtné_připomínky

Celý článek
zavřít
Article
Muzeum hudby, to je místo, kde to celé začalo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec nibh dolor, tincidunt vitae lacinia vel, tempor non purus. Quisque fermentum orci sit amet porttitor blandit. In pharetra vestibulum eros, quis euismod ante cursus in. Duis interdum rhoncus dui quis semper. Ut feugiat bibendum dui, sit amet sagittis lacus fermentum non. In mattis velit non lectus molestie, non vehicula tortor congue. Pellentesque at enim pulvinar, ultricies massa eu, tempus tellus.

Nadpis H2

Integer tincidunt nec est vel commodo. Vivamus nec tincidunt ex. Nunc bibendum pharetra justo ut laoreet. Nulla nec mauris risus. Vivamus nec tortor vitae leo venenatis eleifend. Morbi in commodo ante. Nullam accumsan tincidunt maximus.

zpět
Arrow
Arrow
Arrow
partneři projektu
Wunderman Thompson
Agentura Wunderman Thompson spojuje při vytváření konceptů kreativitu s daty.
Přečíst celý text
Agentura Wunderman Thompson spojuje při vytváření konceptů kreativitu s daty. Do svých kampaní zapojuje také umělou inteligenci, které se tentokrát rozhodla předložit uměleckou výzvu.
Komerční banka
Komerční banka jde s dobou a v rámci služeb pro své klienty využívá nejnovější technologie.
Přečíst celý text
Komerční banka jde s dobou a v rámci služeb pro své klienty využívá nejnovější technologie. Zároveň podporuje společenské hodnoty a zapojuje se svými aktivitami do kulturních projektů. I z toho důvodu se stává hrdým partnerem projektu „From the Future World“, který dokazuje, že umělá inteligence může být člověku nápomocna i při složitých úkolech.
Přažská filharmonie
Třebaže si PKF – Prague Philharmonia zakládá na klasice, nebojí se výzev a experimentů.
Přečíst celý text
Třebaže si PKF – Prague Philharmonia zakládá na klasice, nebojí se výzev a experimentů. Proto se zapojila i do projektu „From the Future World“, který spojuje vážnou hudbu s moderní technologií. Jako poctu Antonínu Dvořákovi předvede PKF – Prague Philharmonia dílo vytvořené umělou inteligencí na svém listopadovém koncertě pod vedením šéfdirigenta Emmanuela Villauma.
Arrow
Arrow
kontakty pro média
Filip Humpl
Wunderman Thompson
Michal Teubner
Komerční banka
Iva Nevoralová
PKF – Prague Philharmonia